ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)

 

ΑΕΜ ΒΑΘΜΟΣ
4067 2
3821 10
2420 7
3282 1
2680 7
4089 1
3929 10
3840 2,5
3818 4
4053 4
4103 6
3851 8
4168 5
3826 4
3970 4
4181 7
3523 6,5
4077 2
4107 10
3590 2
4061 3
4137 6
3800 4,5
3982 4,5
3074 9
4159 1,5
3204 10
4123 4
3212 5,5
3690 3
4096 6
4102 10
3113 4,5
4378 4
4117 8
3515 8,5

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες