Αναβολή του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

E-mail Εκτύπωση PDF

Αναβολή του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι εργαστήριο στις 4-6μμ του κ. Μάνου σήμερα 15/5/2018 δεν πραγματοποιηθεί λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντος.

Ο Διδάσκων
Δ. Μάνος

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες