Ειδικών Θεμάτων Βάσεων Δεδομένων

E-mail Εκτύπωση PDF
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Οι ημερομηνίες παρουσίασης  του Project και οι Τελικές εξετάσειςτων εργαστηρίων των Ειδικών Θεμάτων Βάσεων Δεδομένων:
 
Τα τμήματα ΔΕΥΤΕΡΑΣ: 21-5-2018
 
Τα τμήματα ΤΕΤΑΡΤΗΣ: 30-5-2018
 
Οι ημερομηνίες Τελικής Εξέτασης του εργαστηρίου των Ειδικών Θεμάτων Βάσεων Δεδομένων:
 
Τα τμήματα ΔΕΥΤΕΡΑΣ: 4-6-2018
 
Τα τμήματα ΤΕΤΑΡΤΗΣ: 6-6-2018
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες