ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ "ΠΡΟΟΔΟΥ" ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚ/ΝΙΕΣ (Θ)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ "ΠΡΟΟΔΟΥ" ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚ/ΝΙΕΣ (Θ)

 

Για το πρώτο θέμα πάτησε εδώ

 

Για το δεύτερο θέμα πάτησε εδώ

 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Αρχική

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Πρόοδος Εαρ. 2017-2018

Ονοματεπώνυμο:…………………………………

AEM:…………………………………………….

Εξάμηνο:………………………………………....

 

Ημερ.: 21/5/2018

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Α)

(Εισηγητής: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος)

 

Θέμα 1ο (4 μονάδες)

Α) Θεωρείστε τον απομονωτή του παρακάτω σχήματος ο οποίος έχει προς τα δεξιά απώλειες 1 dB και προς τα αριστερά απώλειες 25 dB. Ο απομονωτής τροφοδοτείται από μία γεννήτρια σήματος υψηλής συχνότητας με ισχύ Pin=6 dBm και συνδέεται σε μία συσκευή με απώλειες επιστροφής RL=20 dB. Να υπολογιστεί η ισχύς του ανακλώμενου σήματος προς την γεννήτρια, Prefl.

 

Β) Αν ο απομονωτής αντικατασταθεί με έναν εξασθενητή ο οποίος παρουσιάζει εξασθένιση 14 dB, να υπολογιστεί και πάλι η ισχύς του ανακλώμενου σήματος προς την γεννήτρια, Prefl.

Γ) Προστατεύεται η γεννήτρια στις 2 περιπτώσεις; Ναι ή όχι και γιατί;

Δ) Ποια από τις παραπάνω διατάξεις παρουσιάζει μειονέκτημα και γιατί;

 

Λύση

Α) P′in= Pin-1=6-1=5 dBm

P′refl = P′in -20=5-20=-15 dBm

Prefl = P′refl – 25=-15-25=-40 dBm         (1,2)

B) P′in= Pin-14=6-14=-8 dBm

P′refl = P′in -20=-8-20=-28 dBm

Prefl = P′refl – 25=-28-14=-42 dBm         (1,2)

 

Γ) Ναι, γιατί επιστρέφει σήμα πολύ μικρής ισχύος (-40 dBm, -42 dBm).           (0,8)

 

Δ) Η Β) γιατί τροφοδοτεί την συσκευή με μειωμένη ισχύ (-8 dBm, έναντι 5 dBm της περίπτωσης Α).     (0,8)

 

Θέμα 2ο (6 μονάδες)

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα υψηλών συχνοτήτων:

Με τη βοήθεια του χάρτη Smith, να υπολογιστεί η σύνθετη αντίσταση εισόδου.

 

Λύση

  (0,5)

  (0,6)

  (1,2)

ZA=(zA)n 40 = (0,6 – j0,65)∙40 ZA = 24 – j26 Ω   (0,7)

  (0,7)

   (0,6)

  (1,2)

Zin=ZB=(zB)n 50 = (2,8 + j0,2)∙50 Zin = 140 + j10 Ω  (0,5)

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες