ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΗΕΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΗΕΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)

 

ΑΕΜ ΒΑΘΜΟΣ
(1η αξιολόγηση)
ΒΑΘΜΟΣ
(2η αξιολόγηση)
ΒΑΘΜΟΣ
(τελικός)
2420 7 4 5,5
2680 7 8 7,5
3074 9 6,5 7,8
3113 4,5 3,5 5,0
3204 10 10 10,0
3212 5,5 2,5 5,0
3282 1 7,5 5,0
3515 8,5 0 5,0
3523 6,5 6 6,3
3590 2 0 1,0
3690 3 9 6,0
3800 4,5 8 6,3
3818 4 9 6,5
3821 10 9 9,5
3826 4 4 5,0
3840 2,5 8,5 5,5
3851 8 4 6,0
3929 10 6,2 8,1
3970 4 4 5,0
3982 4,5 2 3,3
4053 4 1 2,5
4061 3 7,5 5,3
4067 2 3,5 2,8
4077 2 0 1,0
4089 1 3 2,0
4096 6 4 5,0
4102 10 10 10,0
4103 6 10 8,0
4104 6 2,5 5,0
4107 10 9 9,5
4117 8 9,5 8,8
4123 4 4,5 5,0
4137 6 7,5 6,8
4159 1,5 4 2,8
4168 5 9,5 7,3
4181 7 1,5 5,0
4378 4 5,5 5,0
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες