Τελική εξέταση του Εργαστηριακού Μαθήματος «Αναλογικά Ηλεκτρονικά »

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Αποτελέσματα για τους φοιτητές που έλαβαν μέρος στην  τελική εξέταση του Εργαστηριακού Μαθήματος

«Αναλογικά Ηλεκτρονικά »

  με τον κ. Πατσιάκο ως παρατηρητές.

 

Α.Ε.Μ.

ΕΞ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

3515

12ο

7

3651

12ο

5,5

3674

12ο

3,5

3022

16ο

5

3936

8ο

5,5

4123

6ο

3,5

3523

10ο

3,5

4052

8ο

6,5

4074

8ο

3,5

4048

8ο

3,5

4180

6ο

3,5

3911

8ο

3,5

3985

8ο

3,5

3592

12ο

5,5

2547

20ο

3,5

4060

8ο

3,5

3982

8ο

              5

 

 

 

 

Α.Ε.Μ.

ΕΞ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

3515

12ο

7

3651

12ο

5,5

3674

12ο

3,5

3022

16ο

5

3936

8ο

5,5

4123

6ο

3,5

3523

10ο

3,5

4052

8ο

6,5

4074

8ο

3,5

4048

8ο

3,5

4180

6ο

3,5

3911

8ο

3,5

3985

8ο

3,5

3592

12ο

5,5

2547

20ο

3,5

4060

8ο

3,5

3982

8ο

              5

 

Αποτελέσματα για τους φοιτητές που έλαβαν μέρος στην  τελική εξέταση του Εργαστηριακού Μαθήματος «Αναλογικά Ηλεκτρονικά »  με τον κ. Πατσιάκο ως παρατηρητές.

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες