Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ε) , για τα τμήματα Τρίτης 16:00-18:00 και 18:00-20:00

E-mail Εκτύπωση PDF

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ε) , για τα τμήματα Τρίτης 16:00-18:00 και 18:00-20:00

Τμήμα 16-18

α/α Α.Μ Φοίτηση Τ.Βαθμ.
1 4231 5,0
2 4299 7,9
3 3521 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
4 4343 5,0
5 3191 ΠΑΡΑΤΗΡ. 1,7
6 4152 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
7 4322 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
8 4098 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
9 4568 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
10 4011 ΠΑΡΑΤΗΡ. 7,2
11 4313 1,0
12 4311 5,7
13 4301 5,5
14 4276 7,4
15 4339 5,0
16 3380 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
17 3933 6,4
18 3810 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
19 3680 5,9
20 4048 ΠΑΡΑΤΗΡ.
21 4060 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
22 4218 6,3
23 4297 7,3
24 3172 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
25 4342 8,3
26 3870 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
27
28
29
30
31

 

 

 

Τμήμα 18-20

 

α/α Α.Μ Φοίτηση Τ.Βαθμ.
1 4351 5,0
2 4275 2,4
3 4016 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
4 3947 ΠΑΡΑΤΗΡ.
5 4263 9,3
6 4112 ΠΑΡΑΤΗΡ. 3,6
7 4294 7,4
8 4226 7,2
9 4326 5,6
10 4306 7,7
11 4293 7,3
12 3963 3,7
13 4380 7,5
14 4266 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
15 4207 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
16 4230 8,6
17 4273 3,6
18 2321 ΠΑΡΑΤΗΡ. 9,5
19 4054 2,2
20 3678 6,7
21 3779 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
22 3613 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
23 4260 4,0
24 4323 7,6
25 4259 ΕΛ. ΦΟΙΤΗΣΗ
26 4251 2,3
27 4257 9,0
28
29
30
31
32

 

Ε. Δημητριάδης

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες