ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Σεπτ. 18

E-mail Εκτύπωση PDF

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Σεπτ. 18

 

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων (έξω από το γραφείο "ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"  των κ κ. Λάντζου και  Ζιώγα), στο ισόγειο του κτηρίου Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

 

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες