Αναβολή των μαθηματων θεωρίας Εισαγωγή στη Πληροφορική και Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο.

E-mail Εκτύπωση PDF
Αναβολή των μαθηματων θεωρίας Εισαγωγή στη Πληροφορική και Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο.
 
Τα μαθήματα θεωρίας "Εισαγωγή στη Πληροφορική" και "Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο" της εβδομάδας από 1/10/2018 μέχρι 5/10/2018 αναβάλλονται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο.
 
Ο διδάσκων
Σταύρος Βολογιαννίδης
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες