Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός Πληροφορικης Τ.Ε.

E-mail Εκτύπωση PDF

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας, θα π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί

στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Tετάρτη και   ώρα 12:00

στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»    

 

Όσοι Προπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν καμία υποχρέωση (μαθήματα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία) και πρόκειται να πάρουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει:

 

  1. 1.Να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018. (Όσοι έχουν κάνει αίτηση και έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση).
  2. 2.Να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ότι δεν χρωστάνε βιβλία.
  3. 3. Να προσκομίσουν βεβαίωση από το γραφείο Διασύνδεσης ότι έχουν καταθέσει απογραφικό δελτίο.
  4. 4.Οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν να καταβάλουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ για έκδοση παπύρου στον αριθμό λογαριασμού τράπεζας

Πειραιώς 5256091445860 με ΙΒΑΝ GR 19 0172 2560 0052 5609 1445 860. Στη συνέχεια να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος, αντίγραφο του αποδεικτικού της κατάθεσης/μεταφοράς που έχουν πραγματοποιήσει, έτσι ώστε να δικαιούνται την έκδοση του Πτυχίου τους σε Πάπυρο. (μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές)

     5.Να επιστρέψουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα και την κάρτα σίτισης.

 

 

Την ημέρα της ορκωμοσίας οι υποψήφιοι να προσέλθουν στη Γραμματεία μέχρι τις 11:00 για τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.

 

Γραμματεία Τμήματος

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες