Αναβολή των μαθηματων του Κ. Λάντζου Από 6/11 μέχρι 9/11

E-mail Εκτύπωση PDF

Αναβολή των μαθηματων του Κ. Λάντζου

 
Οπτικός Εργαστήριο - Τεχνολογία Λογισμικού Εργαστήριο και Μεταγλωττιστές Θεωρία και Εργαστήριο
 
Τα μαθήματα :
 
Οπτικός εργαστήριο την Τρίτη 6/11 2μμ -8μμ
Τεχνολογία Λογισμικού Εργαστήριο Τετάρτη 7/11  4μμ-8μμ
Μεταγλωττιστές Θεωρία και Εργαστήριο 9/11 2μμ-7μμ
 
της εβδομάδας από 6/11/2018 μέχρι 9/11/2018 αναβάλλονται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει με ανακοίνωση κατόπιν συνεννόησης με του φοιτητές.
 
Ο διδάσκων
Δρ. Θεόδωρος Λάντζος
 
 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες