Προσομοίωση και αναγνώριση Συστηματων

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ε)-ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) θα λάβει χώρα την Πέμπτη 15/11 και για τα δύο τμήματα, κατά την κανονική ώρα διδασκαλίας. Η ύλη περιλαμβάνει όσα έχουμε μελετήσει ως τώρα, δηλαδή επίλυση διαφορικών εξισώσεων στο Simulink. Ο βαθμός θα μετρήσει κατά 30% του τελικού. Για τους παρατηρητές η πρόοδος ειναι προαιρετική και αν δεν την επιλέξουν θα βαθμολογηθούν κατά 100% απο την τελική εξέταση. Αν την επιλέξουν, θα εξεταστούν στο τμήμα 4-6 μμ.

Ο διδάσκων,

Χρ. Αναστασίου

Καθηγητής

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες