Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ καλύπτει την γνωστική περιοχή της επιστήμης και των Εφαρμογών της Πληροφορικής, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και των Επικοινωνιών.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις επιστημονικές εξελίξεις:

  • Τον Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων.
  • Τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
  • Τον Τομέα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή άρτιας εκπαίδευσης σε μια επιστημονική περιοχή που επηρεάζεται άμεσα από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, κύριος στόχος του Τμήματος είναι το πρόγραμμα σπουδών να ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές, και παράλληλα να εφαρμόζονται μέτρα για την περαιτέρω ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών διαρκώς αναβαθμίζεται με την εργαστηριακή εμπειρία να έχει τον πρώτο λόγο.

Mε την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ αποκτούν τις απαραίτητες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ απασχολέιται ως:

  1. Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.
  2. Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
  3. Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
  4. Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Εγκαταστάτης και Συντηρητής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator)

Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Χειλάς Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ: +30 23210 49150
Email: chilas@teicm.gr

Γραμματεία

Μαραντίδου Εύη
Παντούση Έφη

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Τηλ: +30 23210 49118, 49341
Fax: +30 23210 49128
Email: pliroforiki@teiser.gr

Ιστοσελίδα Τμήματος

Sitemap

Κορυφή σελίδας