Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ΤΕΙ/ΚΜ στις Σέρρες

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας