Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολής Προσφορών «Ανανέωση τριετούς συνδρομής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ στην υπηρεσία Microsoft Imagine Premium»17 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθεια αθλητικού υλικού – κυπέλλων αθλοθέτηση09 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής17 Μαρ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ετήσιας σύμβασης υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού Φοιτητολογίου (κατασκευής της εταιρείας Cardisoft)15 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των αγαθών (εκπαιδευτικού υλικού) για το Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής10 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων για τα εργαστήρια τεχνολογίας υλικών και σχεδίασης με Η/Υ του τμήματος μηχανολογίας20 Φεβ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωτικού υλικού09 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκατό (100) φακέλων αρχείου με αυτιά και κορδόνι16 Φεβ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού υλικού – μεταλλίων09 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Δύο πινακίδων STOP με τους στύλους τους»10 Μαρ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων -ανταλλακτικών σε Η/Υ core 2 duo e840008 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ20 Φεβ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση δαπέδου του χώρου κυλικείου του Ιδρύματος στη Σέρρες17 Φεβ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ PENTIUM 4»03 Μαρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων στους ξενώνες και στα νέα τμήματα15 Φεβ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού»09 Φεβ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Προμήθεια υλικών χαλκού»20 Φεβ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Προμήθεια υλικών σιδήρου»20 Φεβ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Προμήθεια πλακών plexiglass και υάλου»20 Φεβ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Προμήθεια Εκτυπωτικού για αριθμομηχανή Casio DR 120TM»09 Φεβ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Ετήσια σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού Φοιτητολογίου (κατασκευής της εταιρείας Cardisoft)»07 Φεβ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ»07 Φεβ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Διετής σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης των λογισμικών της Μισθοδοσίας και της Οικονομικής Διαχείρισης (κατασκευής της εταιρίας OTS)»07 Φεβ 2017
Προμήθεια έξι (6) σετ συρμάτων για συρραπτικό φωτοτυπικού μηχανήματος με τις βάσεις τους.07 Φεβ 2017
Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων» του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.13 Φεβ 2017
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (από οκτώ) νέας θέσης βαθμίδας επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Πολίτικων Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.24 Ιαν 2017
Παροχή υπηρεσιών νυχτοφυλάκων/φυλάκων για τη φύλαξη των κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη του Κιλκίς (κτιριακό συγκρότημα του παραρτήματος στο Κιλκίς μετά της οικοπεδικής έκτασης 60.000τ.μ. του υπ’αριθμ. 1102β τεμαχίου του αγροκτήματος Κιλκίς)28 Μαρ 2017
Επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ13 Φεβ 2017
Διακήρυξη (αρ. 01/2017) Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες»02 Μαρ 2017
Ανακοίνωση-Προκήρυξη Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση χειμερινού εξαμήνου 2017-201828 Μαρ 2017
Ανάθεση, Σύναψη & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, τη Σύνταξη Διακηρύξεων Αγαθών & Υπηρεσιών και τη Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, σύμφωνα με τον νέο νόμο Ν.4412/201608 Φεβ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας