Χρήσιμα Τηλέφωνα και E-mails

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες)
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες
Παράρτημα Κατερίνης (Τμ. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού)
Κανελλοπούλου 2
60100 Κατερίνη
Παράρτημα Κιλκίς (Τμ. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης)
3 χιλ. Κιλκίς-Μεταλλικού
61100 Κιλκίς
 
Πρύτανης 23210-49101, Fax: 46556
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 23210-49286, 4928, Fax: 46556
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 23210-49153, Fax: 46556
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 23210-49102, Fax: 46556
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 23210-49372, Fax: 46556
 
Γραμματεία Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49123
Fax 23210-46556
 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49125, 49124
Fax 23210-49285
E-mail mech_eng@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ - Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49151
Fax 23210-49154
E-mail tpde@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ - Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49107
Fax 23210-49154
E-mail dpt_geomatics@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49118 (Προϊστ.), 49341
Fax 23210-49128
E-mail pliroforiki@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ένδυσης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23410-29876 εσ. 2, 11, 13
Fax 23410-29866
E-mail ste@teicm.gr
 
Γραμματεία Σχολής Διοίκησης Οικονομίας (ΣΔΟ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49134
 
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49135
Fax 23210-49165
E-mail tde@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49136
Fax 23210-49155
E-mail tlog@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23510-20940
Fax 23510-47860
E-mail logistics@teicm.gr
 
Γραμματεία Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΓΤΚΣ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49333
Fax 23210-49335
E-mail decor@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49337
Fax 23210-49338
 
Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49114, 49115
Fax 23210-46556
E-mail pr@teicm.gr
 
Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49111
Fax 23210-46556
E-mail tdy@teicm.gr
 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49149
Fax 23210-4923210-46556
E-mail toy@teicm.gr
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής
Τμήμα Μελετών-Κατασκευών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49104, 49329, 49138
E-mail techny@teicm.gr, pkate@teicm.gr, zaxaroudi@teicm.gr
Τμήμα Συντήρησης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49262
Fax 23210-49240
Τμήμα Πληροφορικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49331, 49144
E-mail psavvas@teicm.gr, avdelas@teicm.gr
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49331
E-mail noc@teicm.gr
 
Δανειστικό-Πληροφοριακό Τμήμα Βιβλιοθήκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49265, 49269, 49182
E-mail lib@teicm.gr
 
Γραφείο Σπουδαστικής Λέσχης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49147

 

Sitemap

Κορυφή σελίδας