Αρχείο Μαρτίου 2014

ΤίτλοςΗμερομηνία
Erasmus + placement offer from Stadtarchiv Nürnberg in Germany31 Μαρ 2014
ERASMUS+ Placement offers (school, kindergarten) Poland31 Μαρ 2014
Erasmus+-ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΚΥΠΡΟΣ31 Μαρ 2014
Πληροφορίες για θέσεις πρακτικής άσκησης Erasmus + για βοηθούς καθηγητές.31 Μαρ 2014
Erasmus + - Placement offers in Hungary31 Μαρ 2014
Πρακτική άσκηση Erasmus + από εταιρεία πληροφορικής ελληνικής ιδιοκτησίας, η οποία εδρεύει στη Βόννη, Γερμανία31 Μαρ 2014
Ανακοίνωση ηλεκτρονικών εγγραφών θεωρητικών μαθημάτων της Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ για το Εαρινό εξάμηνο 2013-1428 Μαρ 2014
Νέες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης από το Γραφείο Διασύνδεσης28 Μαρ 2014
Προκήρυξη Erasmus+28 Μαρ 2014
Αποτέλεσμα διαδικασίας μετακίνησης μέλους Ε.Π. του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής28 Μαρ 2014
Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-14 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ27 Μαρ 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» (MBA in Hospitality and Tourism) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-201527 Μαρ 2014
Συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο διαγωνισμό Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών των φοιτητών των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της Βόρειας Ελλάδας27 Μαρ 2014
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Πολίτη Αναστασίου, τακτικού μέλους Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση «Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ»27 Μαρ 2014
Βεβαιώσεις για την εφορία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 26 Μαρ 2014
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνη τακτικού μέλους Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις»24 Μαρ 2014
Δηλώσεις μαθημάτων & συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων24 Μαρ 2014
Ημερίδα με θέμα «Διαδίκτυο και Οικειοθελής Αποποίηση της Ιδιωτικότητας», την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, στο Αμφιθέατρο του τμ. Μηχανικών Πληροφορικής24 Μαρ 2014
Ημερίδα με θέμα: «Μηχανουργικές Κατεργασίες με Ψηφιακή Καθοδήγηση (CNC)», Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, στο Μικρό Συνεδριακό (Ευ. Παλικαρίδης)24 Μαρ 2014
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 498/17-02-2014 Διακήρυξης του Διαγωνισμού 10/2014 για την επιλογή Αναδόχου Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας21 Μαρ 2014
Προκήρυξη (αρ. 11/14) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές για τις ετήσιες ανάγκες του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 21 Μαρ 2014
Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών Διαδικασίας Μεταφοράς Θέσεων των Επιτυχόντων 2014 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ21 Μαρ 2014
Ανακοίνωση ένταξης σπουδαστών τμήματος ΕΑΔΣΑ για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ21 Μαρ 2014
Ανακοίνωση ένταξης σπουδαστών τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ20 Μαρ 2014
Αποτέλεσμα διαδικασίας πλήρωσης θέσης Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής20 Μαρ 2014
Προκήρυξη πρόσληψης από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙΚΜ ενός εξωτερικού συνεργάτη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Σερρών» MIS 29995819 Μαρ 2014
Προκήρυξη (ορθή επανάληψη) πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του Έργου: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», mis 38087318 Μαρ 2014
Προκήρυξη (ορθή επανάληψη) πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού-λογισμικού στο πλαίσιο του Έργου: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», mis 38087318 Μαρ 2014
Ανακοίνωση ένταξης σπουδαστών τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ18 Μαρ 2014
Ανακοίνωση ένταξης σπουδαστών τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ18 Μαρ 2014
Νέες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης από το Γραφείο Διασύνδεσης18 Μαρ 2014
Προκήρυξη θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές μέθοδοι στη θεωρία ελέγχου και προγραμματισμός επιστημονικών εφαρμογών»17 Μαρ 2014
Σύκληση Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, για πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του μέλους Ε.Π. Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνη17 Μαρ 2014
Ανακοίνωση ένταξης σπουδαστών τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ17 Μαρ 2014
Παράταση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι τις 20 Μαρτίου 201417 Μαρ 2014
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας17 Μαρ 2014
Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή των επιτυχόντων μεταφοράς θέσης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων17 Μαρ 2014
Πρόγραμμα 20ου Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας - Μάρτιος 201412 Μαρ 2014
Κατάθεση γραπτών αξιολογήσεων για την μετακίνηση του κ. Νικολάου Καρτάλη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας11 Μαρ 2014
Σύγκλιση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την μετακίνηση του κ. Νικολάου Καρτάλη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας11 Μαρ 2014
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών – εκτυπωτών για τις ετήσιες ανάγκες του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας10 Μαρ 2014
Υποτροφίες ΙΚΥ-Έτους Εισαγωγής 2012-Επίδοσης Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 του Τμήματος ΕΑΔΣΑ10 Μαρ 2014
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια παροχής Τεχνολογικών και Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»10 Μαρ 2014
Υποτροφίες ΙΚΥ-Έτους Εισαγωγής 2012-Επίδοσης Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.10 Μαρ 2014
Νέες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης από το Γραφείο Διασύνδεσης07 Μαρ 2014
Σύγκλιση Εκλεκτορικού Σώματος (νέα ημερομηνία) για την πλήρωση μιας θέσης τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά»07 Μαρ 2014
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του Έργου: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», mis 38087306 Μαρ 2014
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού-λογισμικού στο πλαίσιο του Έργου: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», mis 38087306 Μαρ 2014
Υποτροφίες Ι.Κ.Υ Έτους εισαγωγής 2012 - Επίδοσης 2011-12 του τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ06 Μαρ 2014
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης μετά από αναπομπή για την πλήρωση μιας θέσης τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Οικονομικά06 Μαρ 2014
Κατάθεση γραπτών αξιολογήσεων για την μετακίνηση του κ. Νικολάου Καρτάλη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας06 Μαρ 2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων05 Μαρ 2014
Προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας04 Μαρ 2014
Υποτροφίες Ι.Κ.Υ Έτους εισαγωγής 2012 - Επίδοσης 2011-12 του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων04 Μαρ 2014
Σύγκλιση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά».04 Μαρ 2014
Υποτροφίες Ι.Κ.Υ Έτους εισαγωγής 2012 - Επίδοσης 2011-12 του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ04 Μαρ 2014

Sitemap

Κορυφή σελίδας