Αρχείο Ιανουαρίου 2015

ΤίτλοςΗμερομηνία
Διακήρυξη (αρ. 2/2015) δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία Βιβλιοπωλείου στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες29 Ιαν 2015
Προκήρυξη πρόσληψης ενός εξειδικευμένου στελέχους στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», Υποέργο 528 Ιαν 2015
Προκύρυξη (ορθή επανάληψη) πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», Υποέργο 828 Ιαν 2015
Ανακοίνωση κατάθεσης αξιολογήσεων από αξιολογητές υποψηφίων Σαββίδη Γ. και Βύνια Δ για την πλήρωση θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επεξεργασία Οικολογικών Κλωστοϋφαντουργικών Υλών"28 Ιαν 2015
Πρόσκληση συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική»28 Ιαν 2015
Προκήρυξη πρόσληψης ένος συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης την προετοιμασία και υποβοήθηση στην υλοποίηση του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφοδιαστική, του Τμήματος Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού27 Ιαν 2015
Σύγκληση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό αξιολογητών του έργου της κ. Καρακίτσιου Αθανασίας, μέλους Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων»26 Ιαν 2015
Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014 - 201523 Ιαν 2015
Απόφαση-Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 201523 Ιαν 2015
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων »22 Ιαν 2015
Δηλώσεις Μαθημάτων για την Εξεταστική Περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014-2015 του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ20 Ιαν 2015
Κατακύρωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. 3595/6-11-2014, Αρχιμηδης ιιι- υποεργο 420 Ιαν 2015
Σύγκλιση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Μικροελεγκτές και Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου».16 Ιαν 2015
Αποτέλεσμα διαδικασίας μονιμοποίησης ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών16 Ιαν 2015
Διακήρυξη 1/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ετήσια απεντόμωση και μυοκτονία σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, για το έτος 201515 Ιαν 2015
Πρόσκληση στα μέλη επταμελούς επιτροπής για παρακολούθιση δοκιμαστικού μαθήματος από κ. ΒΥΝΙΑ Δ. στις Σέρρες-Πρόσκληση προς κ. ΒΥΝΙΑ Δ. για διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος στις Σέρρες.15 Ιαν 2015
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωσης θέσης μέλους Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική»14 Ιαν 2015
Κατάθεση γραπτών αξιολογήσεων για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Μικροελεγκτές και Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου»13 Ιαν 2015
Αποτέλεσμα διαδικασίας πλήρωσης θέσης Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός». 13 Ιαν 2015
Σύγκληση Συνέλευσης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του μέλους Ε.Π. του Τμήματος, Καρακίτσιου Αθανασίας, βαθμίδας Kαθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων»12 Ιαν 2015
Τροποποίηση Τριμελών Επιτροπών12 Ιαν 2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και παραλαβής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων12 Ιαν 2015
Πρόσκληση σύγκλισης ειδικής επταμελούς επιτροπής για Μονιμοποίηση Δημητρακόπουλου Ε03 Ιαν 2015

Sitemap

Κορυφή σελίδας