Προκήρυξη πρόσληψης ένος συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης την προετοιμασία και υποβοήθηση στην υλοποίηση του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφοδιαστική, του Τμήματος Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας