Αρχείο Φεβρουαρίου 2015

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα Erasmus για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-201526 Φεβ 2015
Ανακοίνωση για τους πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. εαρ. εξαμήνου 2014-201526 Φεβ 2015
Δηλώσεις εργαστηρίων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε επιπλέον ομάδες25 Φεβ 2015
Αποτέλεσμα διαδικασίας επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης Ε.Π. του Τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Οικολογικών Κλωστοϋφαντουργικών Υλών»25 Φεβ 2015
Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική», της κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.20 Φεβ 2015
Δηλώσεις εργαστηρίων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων20 Φεβ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ16 Φεβ 2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σέρρες16 Φεβ 2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σέρρες16 Φεβ 2015
Ανακοίνωση και οδηγίες εγγραφής εργαστηρίων Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για το Εαρινό Εξάμηνο 2014-201513 Φεβ 2015
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Ε.Π Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας e-Logistics»06 Φεβ 2015
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή/ πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΕΠ Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία και Χημεία με Εφαρμογές στην Εφοδιαστική»06 Φεβ 2015
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή /πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και στη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών»06 Φεβ 2015
Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-1505 Φεβ 2015
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πλήρωσης θέσης Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ05 Φεβ 2015
Ορισμός αξιολογητών του έργου της Δρ. Καρακίτσιου Αθανασίας, βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων»04 Φεβ 2015
Κατάθεση γραπτών αξιολογήσεων έργου υποψηφίων εκπαιδευτικών του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού03 Φεβ 2015
Πρόσκληση σε συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την επιλογή υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Οικολογικών Κλωστοϋφαντουργικών Υλών»02 Φεβ 2015

Sitemap

Κορυφή σελίδας