Πρόσκληση σε συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την επιλογή υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Οικολογικών Κλωστοϋφαντουργικών Υλών»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας