Αρχείο Απριλίου 2016

ΤίτλοςΗμερομηνία
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την εκλογή μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο, «Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων και Ρομποτική» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.26 Απρ 2016
Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (Erasmus+/Placement)25 Απρ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201722 Απρ 2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών»22 Απρ 2016
Σύγκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό αξιολογητών του έργου του κ. Γιοβάνη Νικολάου, μέλους Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας υποψήφιου για μονιμοποίηση22 Απρ 2016
Διακήρυξη 2/2016 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών» για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας21 Απρ 2016
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την μονιμοποίηση τακτικού μέλους Ε.Π. του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων21 Απρ 2016
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την επιλογή/εξέλιξη τακτικoύ μέλους Ε.Π. στη βαθμiδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικεiμενo «Aνάλυση Aξιoπιστίας σε Συστήματα Παραγωγής»14 Απρ 2016
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα: «Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές»13 Απρ 2016
Διοργάνωση 2ης Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας από το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού13 Απρ 2016
Σύγκληση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Kαθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρώπινοι Πόροι και Εργασιακές Σχέσεις»11 Απρ 2016
Πρόσκληση στην εκδήλωση της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα με θέμα «Νεολαία σε κίνηση»08 Απρ 2016
Ανακοίνωση ένταξης σπουδαστών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου 2015-201606 Απρ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. MBA in Hospitality and Tourism για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201705 Απρ 2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές04 Απρ 2016
Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017 01 Απρ 2016
Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό με υποτροφίες ERASMUS+/ERA-PLACES ακαδημαϊκού έτους 2016- 201701 Απρ 2016
Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη μέλους ΕΤΕΠ στην κατηγορία ΕΔΙΠ01 Απρ 2016

Sitemap

Κορυφή σελίδας