Αρχείο Σεπτεμβρίου 2016

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας30 Σεπ 2016
Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΙ/ΚΜ έως τις 7-10-201630 Σεπ 2016
Δημοσιοποίηση Προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων σε ανέργους νέους 18 – 24 ετών30 Σεπ 2016
Αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201729 Σεπ 2016
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού29 Σεπ 2016
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων29 Σεπ 2016
Πρόσκληση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τον ορισμό αξιολογητών όλων των υποψηφίων για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ28 Σεπ 2016
Ωρολόγιο πρόγραμμα (προσωρινό) χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 27 Σεπ 2016
Ωρολόγιο πρόγραμμα (προσωρινό) χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοϊκονομικής27 Σεπ 2016
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ26 Σεπ 2016
Δελτίο τύπου - Επίκαιρη άποψη Απόστολου Κακλαμάνη για τα ΤΕΙ22 Σεπ 2016
Παράταση πρόσκλησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ17 Σεπ 2016
Ανακοίνωση εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας15 Σεπ 2016
Δικαιολογητικά Εγγραφής ΠρωτοετώνΦοιτητών Ακαδ. Έτους 2016-201714 Σεπ 2016
Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων κατόχων διδακτορικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ-Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών14 Σεπ 2016
Συνέντευξη προκριθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ ΛΟΓ & ΧΡΗΜ13 Σεπ 2016
Ανακοίνωση θέσεων Πρακτικής Άσκηςη στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-201712 Σεπ 2016
Ανασυγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπλ/τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ12 Σεπ 2016
Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων κατόχων διδακτορικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ - Κατεύθυνση Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής09 Σεπ 2016
Σύγκληση συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., για την ανασυγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής επιλογής /εξέλιξης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»09 Σεπ 2016
Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας09 Σεπ 2016
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Renewable Energy Systems" του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., μέχρι τις 23/9/201609 Σεπ 2016
Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας07 Σεπ 2016
Συγκρότηση της Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας07 Σεπ 2016
Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων κατόχων διδακτορικού Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ07 Σεπ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης εδνδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια δεκάξι (16) μπαταριών τύπου 12V 7Ah και τεσσάρων (4) μπαταριών τύπου 12V 17Ah07 Σεπ 2016
Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων κατόχων Διδακτορικού Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών06 Σεπ 2016
Ανακοίνωση κλήρωσης για τη συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 1-1-2017 έως 31-12-201806 Σεπ 2016
Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων κατόχων διδακτορικού Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων06 Σεπ 2016
Εισηγητική Έκθεση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών κατόχωv Διδακτορικού Διπλώματος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκις05 Σεπ 2016
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών03 Σεπ 2016
Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2016-201702 Σεπ 2016
Συγκρότηση της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για το ακαδ. έτος 2016-1702 Σεπ 2016
Ορισμός Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας01 Σεπ 2016
Αναβολή κλήρωσης για τη συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 01 Σεπ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτου για το Ι.Χ. του ιδρύματος 01 Σεπ 2016
Ορισμός Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)01 Σεπ 2016
Εκλογή Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας01 Σεπ 2016
Ορισμός Προέδρων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας01 Σεπ 2016
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ01 Σεπ 2016

Sitemap

Κορυφή σελίδας