Αρχείο 02 Νοεμβρίου 2016

ΤίτλοςΗμερομηνία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 270 λαμπτήρων διαφόρων τύπων για αντικατάσταση φθαρμένων»02 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 1500 μαρκαδόρων για ασπροπίνακα, διαφόρων χρωμάτων»02 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων (διάφορα εργαλεία χειρός).».02 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλώσιμου (Τόνερ)».02 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια των αγαθών (εκπαιδευτικού υλικού) για το εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής»02 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Μεταφορά φοιτητών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. στην Καβάλα στις 23/11/2016»02 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια βιβλιοθήκης, ντουλαπιού και καθίσματος».02 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»02 Νοε 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια τόνερ και μελανιών (γνήσιων)». Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3893/02-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια τόνερ και μελανιών (γνησίων)».02 Νοε 2016

Sitemap

Κορυφή σελίδας