Αρχείο Δεκεμβρίου 2016

ΤίτλοςΗμερομηνία
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πλήρωσης θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού23 Δεκ 2016
Προκήρυξη πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου23 Δεκ 2016
Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη μέλους ΕΤΕΠ στην κατηγορία ΕΔΙΠ23 Δεκ 2016
Προκήρυξη δυο (2) θέσεων Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Πολίτικων Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.22 Δεκ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων στο ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» (ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το εαρ. εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-201722 Δεκ 2016
Κατάργηση έκδοσης και θεώρησης σπουδαστικών Βιβλιαρίων Περίθαλψης22 Δεκ 2016
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές προσομοίωσης στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων προϊόντων και υπηρεσιών», του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τ.Ε., της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 15 Δεκ 2016
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή εργαλείων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση περιβαλλοντικά φιλικών και αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων», του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τ.Ε., της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.15 Δεκ 2016
Ανακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού15 Δεκ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία «Αποκατάστασης πεσμένου παραθύρου και λοιπών βλαβών»13 Δεκ 2016
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση» του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας13 Δεκ 2016
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας13 Δεκ 2016
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής», του Τομέα Μάνατζμεντ - Μάρκετινγκ, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων., της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.13 Δεκ 2016
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τομέα Ποσοτικών Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων και Πληροφορικής, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.13 Δεκ 2016
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική» του Τομέα Λογιστικών Μαθημάτων, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.13 Δεκ 2016
Παροχή υπηρεσίας Εκπαίδευσης με αντικείμενο την "Ανάθεση, την Σύναψη & την Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, την Σύνταξη Διακηρύξεων Αγαθών & Υπηρεσιών και την Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης σύμφωνα με το νόμο Ν.4412/2016"13 Δεκ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «προμήθεια ενός συστήματος προσωπικού υπολογιστή με οθόνη»09 Δεκ 2016
Ανακοίνωση για συμπλήρωση «Ατομικού Δελτίου Φοιτητή/Σπουδαστή»09 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια γραφικής ύλης»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 330 λαμπτήρων διαφόρων τύπων για αντικατάσταση φθαρμένων»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 9 αντλιών ομβρίων διαφόρων τύπων για αντικατάσταση φθαρμένων»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 3500 μαρκαδόρων ασπροπίνακα»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού και συστημάτων πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης και την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων και παρελκομένων τους»08 Δεκ 2016
Πρόσκληση προμήθειας γραφικής ύλης08 Δεκ 2016
Ορκωμοσία πτυχιούχων τμήματος ΕΑΔΣΑ στις 13 Δεκεμβρίου 201608 Δεκ 2016
Ημερίδα παρουσίασης του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ρομποτική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ07 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και ενός (1) Εκτυπωτή.»07 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αγαθών για το εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών και Σχεδίασης με Η/Υ»07 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ««Παροχή ασφάλισης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων FORD με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ9526 ΚΑΙ AUDI A6 με αριθμ. Κυκλοφορίας KHY5297, χρονικής διάρκειας έξη (6) μηνών ήτοι από 16-12-2016 έως και 16-06-2017»07 Δεκ 2016
Πρόσκληση σύγκλησης (μετά την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους) του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μέλους Ε.Π., Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, του τομέα Μάνατζμεντ – Μάρκετινγκ, με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.07 Δεκ 2016
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, του τομέα Μάνατζμεντ – Μάρκετινγκ, με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.07 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ PENTIUM 406 Δεκ 2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής».06 Δεκ 2016
Αναπλήρωση τακτικού μέλους Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής»06 Δεκ 2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση», του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 06 Δεκ 2016
Πρόσκληση σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μιας (1) θέσης μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές προσομοίωσης στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων προϊόντων και υπηρεσιών» του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.05 Δεκ 2016
Πρόσκληση σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μιας (1) θέσης μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή εργαλείων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση περιβαλλοντικά φιλικών και αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων» του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.05 Δεκ 2016
Πρακτικό συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές προσομοίωσης στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων προϊόντων και υπηρεσιών» του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.05 Δεκ 2016
Πρακτικό συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή εργαλείων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση περιβαλλοντικά φιλικών και αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων» του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.05 Δεκ 2016
Πρακτικό συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.03 Δεκ 2016
Πρακτικό συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση».03 Δεκ 2016
Πρόσκληση σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μέλους Ε.Π., Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.02 Δεκ 2016
Πρακτικό συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.02 Δεκ 2016
Διακήρυξη αριθμ. 9/2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συναφών ειδών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας02 Δεκ 2016
Πρόσκληση σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μέλους Ε.Π., Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Ποσοτικών, Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων και Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.02 Δεκ 2016
Πρόσκληση σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μέλους Ε.Π., Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Λογιστικών Μαθημάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.02 Δεκ 2016
Πρακτικό Συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων για την πλήρωση μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.02 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις εγκαταστάσεις της Κατερίνης02 Δεκ 2016
1η «Συνάντηση των Λαών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας» στις Σέρρες, 25-26 Μαΐου 201702 Δεκ 2016
Αντιμετώπιση τεχνικού προβλήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΑΠΕΛΛΑ02 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Υπηρεσίες τεχνικών ήχου»01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος προσωπικού υπολογιστή με οθόνη.»01 Δεκ 2016
Διακήρυξη αριθμ. 8/2016 Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. ΚM01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων για το έγχρωμο φωτοτυπικό XEROX C354501 Δεκ 2016
Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της αριθμ. πρωτ. 4421/30-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ01 Δεκ 2016
Πρόσκληση σε συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αγαθών (Η/Υ και Εκτυπωτή-σαρωτή)»01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσίας επισκευής του μοτέρ/κινητήρα αυτόματης πόρτας θαλάμου ανελκυστήρα»01 Δεκ 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια τόνερ»01 Δεκ 2016

Sitemap

Κορυφή σελίδας