Διακήρυξη (αρ. 01/2017) Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες»

Sitemap

Κορυφή σελίδας