Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους εκλεκτορικού σώματος (γνωστικό αντικείμενο θέσης: Μετάδοση Θερμότητας με έμφαση στη Θέρμανση- Ψύξη- Κλιματισμό).

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας