Αρχείο Απριλίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Βεβαιώσεις αποδοχών ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 28 Απρ 2017
Ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 27 Απρ 2017
Πρόσκληση σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ27 Απρ 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή μέλους Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική Συμπεριφορά και Αλληλεπίδραση Εδάφους - Θεμελίωσης – Ανωδομής» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ27 Απρ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. MBA in Hospitality and Tourism για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201826 Απρ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201826 Απρ 2017
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ25 Απρ 2017
Πρόσκληση για μεταφορά φοιτητών στις εγκαταστάσεις του Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πολύφυτο Κοζάνης24 Απρ 2017
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική Συμπεριφορά και Αλληλεπίδραση Εδάφους - Θεμελίωσης – Ανωδομής» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ24 Απρ 2017
Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας24 Απρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις», για το ακαδ. έτος 2017-1813 Απρ 2017
Δελτίο τύπου Συνόδου Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ στην Πάτρα11 Απρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Απόφραξης και τον καθαρισμού των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ενδυμάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς» 11 Απρ 2017
Προκήρυξη πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων του ΤΕΙ ΚΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201811 Απρ 2017
Πρόσκληση της Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών για την προμήθεια υπηρεσιών και εξοπλισμού στα πλαίσια διεξαγωγής των Πανελλήνιων Φοιτητικών Πρωταθλημάτων σκάκι, σκοποβολής, στίβου και επιτραπέζιας αντισφαίρισης που διοργανώνονται από το ΤΕΙ/ΚΜ11 Απρ 2017
Πρόσκληση της Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών για την προμήθεια υπηρεσιών στα πλαίσια διεξαγωγής των Πανελλήνιων Φοιτητικών Πρωταθλημάτων σκάκι, σκοποβολής, στίβου και επιτραπέζιας αντισφαίρισης που διοργανώνονται από το ΤΕΙ/ΚΜ11 Απρ 2017
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης βαθμίδας καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικων Διατάξεων» του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ10 Απρ 2017
Ανακοίνωση επιλογής φοιτητών ΕΣΠΑ Β΄ Κύκλος Εαρινό 2016-201707 Απρ 2017
Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1104/4-4-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Βιβλιαρίων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» 06 Απρ 2017
Πρόσκληση της 7ης Γενικής Συνέλευσης τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 05 Απρ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Βιβλιαρίων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών»05 Απρ 2017
Πρόσκληση σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μιας θέσης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ04 Απρ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ΤΕΙ/ΚΜ στις Σέρρες03 Απρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201803 Απρ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας