Αρχείο Ιουλίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της Διακήρυξης αριθμ. 02/2017 (αριθμ. πρωτ. 2314/17‐07‐2017) για την ανάδειξη Αναδόχου για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες».28 Ιουλ 2017
Προκήρυξη μιας (01) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.28 Ιουλ 2017
Διενέργεια εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέας Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.28 Ιουλ 2017
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2437/20-07-2017 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 05/2017 «μίσθωσης Κυλικείου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες».25 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια εικοσιτεσσάρων (24) μπαταριών για το σύστημα αδιάλειπτης παροχής UPS APC 2200XL του κεντρικού δρομολογητή του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».21 Ιουλ 2017
Λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών έτους 201721 Ιουλ 2017
Διακήρυξη Αριθμ. 04/2017 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς»20 Ιουλ 2017
Διακήρυξη Αριθμ. 05/2017 Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 20 Ιουλ 2017
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2350/17-07-2017 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 03/2017 για την Προμήθεια: «Υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, το Κιλκίς, και την Κατερίνη, για τα έτη 2017 & 2018».19 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον επανέλεγχο της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης του νέου κτιρίου του ΤΕΙ στο Κιλκίς.19 Ιουλ 2017
Διακήρυξη 03/2017 Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες , το Κιλκίς, και την Κατερίνη, για τα έτη 2017 & 2018.18 Ιουλ 2017
Ορισμός εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών με τους αναπληρωτές τους, στις επιτροπές για το ακαδ.έτος 2017-201818 Ιουλ 2017
Διακήρυξη (02/2017) συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες»17 Ιουλ 2017
Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης στη Χωροθέτηση και Συντονισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας » του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων14 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης πρασίνου» των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στις Σέρρες14 Ιουλ 2017
Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2225/07-07-2017 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσία άρδευσης πρασίνου», των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στις Σέρρες10 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ανυψωτικού μηχανήματος ΑΜΕΑ του κτιρίου Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ στις Σέρρες07 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσία άρδευσης πρασίνου», των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στις Σέρρες07 Ιουλ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «Τριετούς συνδρομής (αρχική) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ στην υπηρεσία Microsoft Imagine Premium»06 Ιουλ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο Toner για τις ανάγκες του Τμήμτος Προσωπικού.05 Ιουλ 2017
Ανακοίνωση καλοκαιρινού ωραρίου βιβλιοθήκης04 Ιουλ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εκπ/κού υλικού για τις ανάγκες του εργαστηρίου Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης» (2η Επανάληψη)04 Ιουλ 2017
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)04 Ιουλ 2017
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για τη θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ04 Ιουλ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ενός (1) ερμαρίου/βιβλιοθήκης»03 Ιουλ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανανέωση τριετούς συνδρομής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στο πακέτο εκπαιδευτικού λογισμικού Microsoft Imagine Premium – Renewed Subscription (3 year)»03 Ιουλ 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή μέλους Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ03 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού για το Εργαστήριο Δικτύων Η/Υ»03 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της την «Προμήθειας καλωδίου υψηλής τάσης για την τροφοδοσία της λυχνίας του ψηφιακού τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ»03 Ιουλ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας