Αρχείο 03 Ιουλίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ενός (1) ερμαρίου/βιβλιοθήκης»03 Ιουλ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανανέωση τριετούς συνδρομής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στο πακέτο εκπαιδευτικού λογισμικού Microsoft Imagine Premium – Renewed Subscription (3 year)»03 Ιουλ 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή μέλους Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ03 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού για το Εργαστήριο Δικτύων Η/Υ»03 Ιουλ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της την «Προμήθειας καλωδίου υψηλής τάσης για την τροφοδοσία της λυχνίας του ψηφιακού τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ»03 Ιουλ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας