Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2225/07-07-2017 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσία άρδευσης πρασίνου», των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στις Σέρρες

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας