Διακήρυξη (02/2017) συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες»

Sitemap

Κορυφή σελίδας