Αρχείο Σεπτεμβρίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης στη Χωροθέτηση και Συντονισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας»29 Σεπ 2017
Αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201829 Σεπ 2017
Πρόσκληση στον Αγιασμό για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2017-201829 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ξυλουργικές εργασίες στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες28 Σεπ 2017
Δήλωση εργαστηρίων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων28 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μετακόμιση στο νέο κτίριο του τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς»27 Σεπ 2017
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης πέντε (5) βιντεοπροβολέων τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.26 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια δύο (2) συμβατών toner»26 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων καρτών (1.500) Ειδικής Ταυτότητας Σίτισης» για τις ανάγκες του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας26 Σεπ 2017
Διακήρυξη 07/2017 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».22 Σεπ 2017
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής22 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης δώματος μετά των εργασιών εφαρμογής τους22 Σεπ 2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πίνακες-Εισήγηση αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων (υποψηφίων) στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ21 Σεπ 2017
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα21 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή του αεροσυμπιεστή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.21 Σεπ 2017
Συνεδρίαση εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό τριλελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης στη Χωροθέτηση και Συντονισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας»21 Σεπ 2017
Παράταση πρόσκλησης για συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ21 Σεπ 2017
Πίνακες-Εισήγηση αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων (υποψηφίων) στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ.20 Σεπ 2017
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής19 Σεπ 2017
Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών φοιτητών19 Σεπ 2017
Ανακοίνωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για το Χειμ. Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2017-201819 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προστασίας από ιούς μέσω λογισμικού (άδειες χρήσης) για 250 τερματικούς σταθμούς εργασίας και 4 διακομιστές,με σύστημα κεντρικής διαχείρισης και συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για δύο (2) έτη»18 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Συντήρηση και Επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ τρισδιάστατου εκτυπωτή18 Σεπ 2017
Εισηγητική έκθεση επιτροπής αξιολόγησης18 Σεπ 2017
Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις»15 Σεπ 2017
Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη) σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος εκλογής μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων»15 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού (switches) για το εσωτερικό δίκτυο του Ιδρύματος 15 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Απεντόμωση, Απολύμανση, Απώθηση φιδιών και Μυοκτονίας», των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις πόλεις των Σερρών και της Κατερίνης15 Σεπ 2017
Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών κατόχωv Διδακτορικού Διπλώματος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς15 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το κτίριο του κυλικείου του Ιδρύματος στις Σέρρες12 Σεπ 2017
Πρόσκληση σε συνέντευξη των προκριθέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής12 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Αρχική καθαριότητα του νέου κτιρίου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στο Κιλκίς.12 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του υπηρεσιακού Φ.Ι.Χ. και την έκδοση κάρτας καυσαερίων11 Σεπ 2017
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2686/31-08-2017 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 06/2017 για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»07 Σεπ 2017
Ανακοίνωση αναβολής συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τις 19.09.201707 Σεπ 2017
Πρόσκληση (ορθή επανάληψη) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2018»07 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας μηχανολογικών ειδών.07 Σεπ 2017
Πρόσκληση προμήθειας εξοπλισμού για το εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.07 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Ηλεκτρολογικές εργασίες.07 Σεπ 2017
Ανακοίνωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών (ηλεκτρονικές εγγραφές)05 Σεπ 2017
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος04 Σεπ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας