Αρχείο 15 Σεπτεμβρίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας15 Σεπ 2017
Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις»15 Σεπ 2017
Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη) σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος εκλογής μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων»15 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού (switches) για το εσωτερικό δίκτυο του Ιδρύματος 15 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Απεντόμωση, Απολύμανση, Απώθηση φιδιών και Μυοκτονίας», των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις πόλεις των Σερρών και της Κατερίνης15 Σεπ 2017
Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών κατόχωv Διδακτορικού Διπλώματος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς15 Σεπ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας