Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (1η επανάληψη) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας καλωδίου υψηλής τάσης για την τροφοδοσία της λυχνίας του ψηφιακού τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT)

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας