Αρχείο Δεκεμβρίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ορθή επανάληψη προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.27 Δεκ 2017
Λειτουργία Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων 22 Δεκ 2017
Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα από 20-12-2017 έως 19-12-202021 Δεκ 2017
Ανασυγκρότηση Γενικών Συνελεύσεων των Τομέων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.20 Δεκ 2017
Ανασυγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.20 Δεκ 2017
Δηλώσεις Μαθημάτων για τους φοιτητές (9ου εξαμήνου και άνω) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.19 Δεκ 2017
Καθορισμός τομέων ευθύνης – αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ19 Δεκ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1384/04-12-2017 (ΑΔΑ:Ψ7ΗΙ469143-ΟΟΛ) απόφασης Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.18 Δεκ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1385/04-12-2017 απόφασης Συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων των Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με θητεία από 01-12-2017 έως και 30-11-201816 Δεκ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1382/04-12-2017 απόφασης Συγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με θητεία από 01-12-2017 έως και 30-11-201815 Δεκ 2017
Ανακοίνωση σύγκλησης Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος15 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορας για την παροχή υπηρεσίας "Διάφορες σιδηρουργικές εργασίες - επισκευές στα κτιρια του Ιδρύματος"15 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορας για την παροχή υπηρεσίας "Ξυλουργικές εργασίες επισκευής και συντήρησης στα κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες"13 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας "Διαφόρων υλικών καθαρισμού"13 Δεκ 2017
Τροποποίηση – συμπλήρωση της συγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα έως τις 30-11-202112 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Διάφορων υδραυλικών επισκευών στα κτίρια ΤΕΙ στις Σέρρες»11 Δεκ 2017
Ανακοίνωση για επιτυχόντες μετά από ένσταση μετεγγραφής για το ακαδ. έτος 2017-18 08 Δεκ 2017
Συγκροτήσεις Γενικών Συνελεύσεων των Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.08 Δεκ 2017
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.07 Δεκ 2017
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.07 Δεκ 2017
Συγκρότηση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.07 Δεκ 2017
Συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία έως τις 30-11-202105 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια τόνερ» για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Τμημάτων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Προϋπολογισμού, Δαπανών και ΚΠΣ του Ιδρύματος.05 Δεκ 2017
Συγκρότηση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με θητεία έως την 30-11-202105 Δεκ 2017
Προκηρύξεις θέσεων καθηγητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου05 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αερίου αζώτου μετά των υπηρεσιών αποθήκευσής του» για την ομαλή διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και έρευνας στο Εργαστήριο Έρευνας και Ποιοτικού Ελέγχου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος.05 Δεκ 2017
Αιτήσεις δωρεάν σίτισης μετεγγραφέντων και άλλων ειδικών κατηγοριών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201801 Δεκ 2017
Ορκωμοσία ΠΜΣ στην Εφοδιαστική, Σάββατο 27/1/201801 Δεκ 2017
Ορκωμοσία Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Πέμπτη 18/1/201801 Δεκ 2017
Ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 201701 Δεκ 2017
Ενημερωτική ημερίδα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική, Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 01 Δεκ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας