Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας "Επισκευή 24 ανοιγόμενων κουφωμάτων αλουμινίου στο κτίριο Κ2 του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στο Κιλκίς"

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας