Αρχείο Σεπτεμβρίου 2018

ΤίτλοςΗμερομηνία
Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»28 Σεπ 2018
Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ28 Σεπ 2018
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής - Ηλεκτρονική Δήλωση Εγγραφής/Κατάταξης στα Τμήματα των Εργαστηρίων28 Σεπ 2018
Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ28 Σεπ 2018
Δηλώσεις εργαστηριακών μαθημάτων τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ28 Σεπ 2018
Δηλώσεις εργαστηρίων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων27 Σεπ 2018
Ανάρτηση καταλόγου ΜΗ.Μ.Ε.Δ. της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/τ.Β'/29-12-2017)27 Σεπ 2018
Ανακήρυξη υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου στο Τμήμα Λογ/κής & Χρηματοοικονομικής27 Σεπ 2018
Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας25 Σεπ 2018
Ανάρτηση απαντήσεων διαβούλευσης και απόφαση συγκλήτου της διακήρυξη «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»25 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λυχνίας και καλωδίου μεταφοράς δεδομένων21 Σεπ 2018
Πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ21 Σεπ 2018
Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας με την επωνυμία "ΕΛΙΚΑΣ" για την πρόσληψη με μερική απασχόληση ενός στελέχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης21 Σεπ 2018
Συμμετοχή του ΤΕΙ ΚΜ στη «SER-EXPO 2018»21 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ενοικίαση χώρου προβολής20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αφίσας-πανό προβολής20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομών σε ελληνόγλωσσα περιοδικά20 Σεπ 2018
Παράταση πρόσκλησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ20 Σεπ 2018
Διακήρυξη 21/2018 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»19 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών19 Σεπ 2018
Πρόσκληση στην εκδήλωση «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΪΝΣΤΑΙΝ» για την Διακεκριμένη Ελληνίδα Αστροφυσικό Βίκυ Καλογερά19 Σεπ 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας και Τουρισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-1919 Σεπ 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-1919 Σεπ 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-1918 Σεπ 2018
Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2018-201917 Σεπ 2018
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος17 Σεπ 2018
Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου: 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 201814 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αποκατάσταση βατότητας και λοιπών χωματουργικών14 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας14 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κλιματιστικού τοίχου13 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία συντήρησης οχημάτων11 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πλακέτας πληκτρολογίου11 Σεπ 2018
Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»10 Σεπ 2018
Διακήρυξη 20/2018 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»06 Σεπ 2018
ΠΜΣ ΛΟΓ & ΧΡΗΜ Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων05 Σεπ 2018
Τροποποίηση της συγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα έως τις 30-11-202104 Σεπ 2018
Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη 2 αιρετών εκπροσώπων μόνιμου διοικητικού προσωπικού και 2 αιρετών εκπροσώπων Δ.Π. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία από 1-1-2019 έως 31-12-202003 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για διετές συμβόλαιο συντήρησης πέντε κεντρικών διακομιστών του Ιδρύματος03 Σεπ 2018

Sitemap

Κορυφή σελίδας