Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ανακοινώνεται ότι:

Στον ιστότοπο του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας,  της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και των τμημάτων του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας που έχουν εκδηλώσει σχετικό  ενδιαφέρον (τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ενδύματος/Κιλκίς) αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Στους πίνακες δεν περιλαμβάνονται οι αποκλεισθέντες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσφύγουν κατά των πινάκων στην Επιτροπή Ενστάσεων μέχρι και την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.  Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας
 

Sitemap

Κορυφή σελίδας