Αρχείο Οκτωβρίου 2018

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ορθή επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 790/26.10.2018 «Πρόσκλησης σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Οργανισμών με έμφαση την εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στους Ανθρώπινους Πόρους του Δημοσίου» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής»31 Οκτ 2018
Ορθή επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 789/26.10.2018 Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο « Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής»31 Οκτ 2018
Προκήρυξη πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό με υποτροφίες Erasmus +/ PLACEΜΕΝΤ για το εαρ. εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 - Όμιλος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 31 Οκτ 2018
Ορθή επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 788/26.10.2018 πρόσκλησης σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομική Ανάπτυξη» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής»31 Οκτ 2018
Ορθή επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 791/26.10.2018 Πρόσκλησης σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Διαδίκτυο στην προώθηση υπηρεσιών» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής»31 Οκτ 2018
Δηλώσεις μαθημάτων-συγγραμμάτων χειμερινό 2018-2019 Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ30 Οκτ 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Οργανισμών με έμφαση την εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στους Ανθρώπινους Πόρους του Δημοσίου» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής»29 Οκτ 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Διαδίκτυο στην προώθηση υπηρεσιών» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής» 29 Οκτ 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής»29 Οκτ 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομική Ανάπτυξη» προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής»29 Οκτ 2018
Διευκρίνηση για τη Διακήρυξης 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»29 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια toner γραφείου πρωτοκόλλου29 Οκτ 2018
Συγρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π.βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση»26 Οκτ 2018
Συγρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π.βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Διαδίκτυο στην προώθηση υπηρεσιών»26 Οκτ 2018
Συγρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π.βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Οργανισμών με έμφαση την εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στους Ανθρώπινους Πόρους του Δημοσίου» 26 Οκτ 2018
Ορκωμοσία φοιτητών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ26 Οκτ 2018
Συγρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π.βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομική Ανάπτυξη» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων26 Οκτ 2018
Διακήρυξη 24/2018 αρ. πρωτ 4722/24-10-2018 Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας26 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση γραφείων25 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επίπλων γραφείων25 Οκτ 2018
Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ κεντρικής Μακεδονίας25 Οκτ 2018
Ματαίωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4642/22/10/201825 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια 4 πολλαπλασιαστών αυτοκινήτου24 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης24 Οκτ 2018
Διακήρυξη αρ. 26/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιστύλιων διπλών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων για τον περιβάλλοντα χώρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, με την τοποθέτηση τους και την αποξήλωση-απομάκρυνση των υπαρχόντων φθαρμένων»23 Οκτ 2018
Διευκρινήσεις για τη Διακήρυξης 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση οργάνων γυμναστηρίου23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αζώτου τμήματος ΔΣΕ Κατερίνης23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας τόνερ για γραφείο πρωτοκόλλου23 Οκτ 2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικό χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»22 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αναλωσίμων εργαστηρίων τμήματος Μηχ/κών Πληροφορικής ΤΕ22 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συντήρησης γραφείων22 Οκτ 2018
Αποτελεσματα επιλογης μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα Σερρών)19 Οκτ 2018
Σύγκληση γενικής συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων18 Οκτ 2018
3η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα έως τις 19-12-202017 Οκτ 2018
Επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση (τμήμα Κατερίνης) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και οδηγίες εγγραφής17 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια έξη (6) κλωβών διακομιστών και μεταγωγέων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)17 Οκτ 2018
Συγκληση Συνέλευσης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για ορισμό εκλεκτορικών Σωμάτων16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σιδηρουργικές εργασίες16 Οκτ 2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.16 Οκτ 2018
Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για φοιτητές16 Οκτ 2018
Πρόσκληση Αγιασμού του νέου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-201915 Οκτ 2018
Ανακοίνωση- Προκήρυξη Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση εαρινού εξαμ.2018-201915 Οκτ 2018
Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΔΕΠ προσωποπαγών θέσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας15 Οκτ 2018
Σεμινάριο καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας INTERPLAST, Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Πολλαπλών Χρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας15 Οκτ 2018
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας12 Οκτ 2018
Ανακοίνωση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ12 Οκτ 2018
Τροποποίηση της συγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας11 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αζώτου στο τμήμα της Κατερίνης11 Οκτ 2018
Τροποποίηση της πράξης συγκρότησης Προσωρινών Συνελεύσεων και Ορισμός Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, των μη αυτοδύναμων Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ.πρωτ. 4378/29.11.2017 Πράξη-ΑΔΑ : Ω0ΔΑ469143-4Σ7), ως προς το Τμήμα Ε.Α.Δ.Σ.Α.11 Οκτ 2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.11 Οκτ 2018
Προκήρυξη δυο(2) θέσεων μελων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.11 Οκτ 2018
Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός Πληροφορικης Τ.Ε.10 Οκτ 2018
Ορισμός Διευθυντή του ΚΕΔΙΒΙΜ09 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας δρομολογητών κέντρου φιλοξενίας σπουδαστών09 Οκτ 2018
Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ09 Οκτ 2018
AgriBusiness Forum 2018 Σέρρες05 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανισμού ανελκυστήρα (ορθή επανάληψη)05 Οκτ 2018
Διακήρυξη 23/2018 Ανοιτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωμισμού άνω τον ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την προμήθεια: «Υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, το Κιλκίς, και την Κατερίνη, για τα έτη 2019 & 2020».04 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μηχανισμού αυτόματης πόρτας ανελκυστήρα04 Οκτ 2018
Δελτίο Τύπου για το 4ο Διεθνές Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κατερίνη 14 & 15 Σεπτεμβρίου 201804 Οκτ 2018
2ο Συμπόσιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης-Ωδή Αμφιπόλεως03 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καλωδίων και λοιπών αναλωσίμων03 Οκτ 2018
ECOCITY FORUM 2018 Πρόγραμμα και Συμμετοχή03 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανισμών παραθύρων αλουμινίου02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προφοράς προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού γραφείων02 Οκτ 2018
Διακήρυξη 22/2018 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την «Προμήθεια φορητών (laptop) και επιτραπέζιων (desktop) προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»01 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για γενικό service τοπογραφικών οργάνων01 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ εργαστηρίων Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής01 Οκτ 2018
Δωρεάν σίτιση φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-201901 Οκτ 2018
Μενού 2 εβδομάδων Φοιτητικής Λέσχης από 01/10/2018 έως 14/10/201801 Οκτ 2018

Sitemap

Κορυφή σελίδας