Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ταυτοποίηση από τη γραμματεία) πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά μέχρι τις 5/10/2020, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1.       Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής 

2.       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου  εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης

3.       Εκτύπωση βεβαίωσης  ΑΜΚΑ

4.       Μία φωτογραφία

5.       Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  (επισυναπτόμενο έγγραφο το οποίο ανοίγετε)   

Για την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης μαζί με τα παραπάνω αποστέλλουν και τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Ν. Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου

 Διεύθυνση αποστολής :

ΔΙΠΑΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΚ 62124


 

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας