Αρχείο Νοεμβρίου 2021

ΤίτλοςΗμερομηνία
Έναρξη δωρεάν σίτισης φοιτητών30 Νοε 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τη διενέργεια εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Στρατηγικές Ανταγωνισμού στις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις» (APP23246)26 Νοε 2021
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.25 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κλιματιστικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης25 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δαπάνη αγοράς πλαστικών χρωμάτων στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης25 Νοε 2021
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικές Ανταγωνισμού στις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις» (APP23246)24 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση ηλεκτρολογικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης24 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευές υδραυλικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης24 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού, ειδών καθαριότητας και μέσων ατομικής προστασίας στο ΔΙΠΑΕ23 Νοε 2021
Hμερομηνίες διεξαγωγής των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών23 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες χρωματισμών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών23 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού εργαστηρίου μηχατρονικής στο ΔΙΠΑΕ Σερρών23 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων ψύξης θέρμανσης και ζεστού νερού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών22 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών22 Νοε 2021
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 19 Νοε 2021
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, που αποτελείται από μέλη του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, για την επιλογής /πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Ευφυών Ρομποτικών Συστημάτων και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας16 Νοε 2021
Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.12 Νοε 2021
Επανάληψη πρόσκλησης σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με θέμα τον Ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Σώματος για την επιλογής /πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Ευφυών Ρομποτικών Συστημάτων και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ( APP23281)11 Νοε 2021
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.09 Νοε 2021
Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με θέμα τον Ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Σώματος για την επιλογής /πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Ευφυών Ρομποτικών Συστημάτων και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ( APP23281)05 Νοε 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πετρελαίου στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης03 Νοε 2021

Sitemap

Κορυφή σελίδας