Έναρξη δωρεάν σίτισης φοιτητών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έκαναν ηλεκτρονική αίτηση σίτισης και υπέβαλαν δικαιολογητικά, ότι από 01 Δεκεμβρίου 2021 θα σιτίζονται δωρεάν, επιδεικνύοντας την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα.

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

Με εκτίμηση,

----------------------------------------------------------------------

Ευστρατία Τοπούζη

Προϊσταμένη Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Sitemap

Κορυφή σελίδας