Αρχείο Δεκεμβρίου 2021

ΤίτλοςΗμερομηνία
Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, για την εκλογή και πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Ευφυών Ρομποτικών Συστημάτων και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ( APP23281)24 Δεκ 2021
Ανακοίνωση βιβλιοθήκης23 Δεκ 2021
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Ευφυών Ρομποτικών Συστημάτων και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»(ΑPP23281)21 Δεκ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κουρτίνων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών17 Δεκ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κουρτίνων στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς17 Δεκ 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του π.δ.407/80 στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών16 Δεκ 2021
Προμήθεια Νέων Ηλεκτρονικών Βιβλίων για όλες τις Βιβλιοθήκες του ΔΙΠΑΕ - Υπηρεσία EBook Central" με αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση των νέων ηλεκτρονικών βιβλίων του ΔΙΠΑΕ14 Δεκ 2021
Προμήθεια Νέων Ηλεκτρονικών Βιβλίων για όλες τις Βιβλιοθήκες του ΔΙΠΑΕ - Υπηρεσία EBook Central14 Δεκ 2021
Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων13 Δεκ 2021
Διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΕΔΥΤΕ στον δρομολογητή της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, Τετάρτη 15-12-202113 Δεκ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επιστημονικού οργάνου στο ΔΙΠΑΕ Σερρών08 Δεκ 2021
Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής για τη θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Στρατηγικές Ανταγωνισμού στις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις» (APP23246)07 Δεκ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δαπέδου τύπου laminate στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης02 Δεκ 2021

Sitemap

Κορυφή σελίδας