Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποψήφιων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια

Δημοσιεύθηκε το Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποψήφιων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια της υπ’ αριθ. Πρωτ. 4856/10-02-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ9ΧΦ46ΨΖ3Π-ΛΓ3)

 

Κατεβάστε το Πρακτικό εδώ

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας