Ανακοίνωση λειτουργίας βιβλιοθήκης για τον μήνα Αύγουστο 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ: 8:30 -15:00

Sitemap

Κορυφή σελίδας