Θερινό ωράριο Βιβλιοθήκης ΔΙΠΑΕ-Σερρών

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών

από 6 έως 28 Ιουλίου

θα λειτουργεί

τις ώρες 8:30 έως 15:00

Από 31 Ιουλίου έως 18 Αυγούστου

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ

Sitemap

Κορυφή σελίδας