Πρόσκληση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων προκηρύσσει επτά (7) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024 στα ακόλουθα πεδία έρευνας:
- Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (1 θέση).
- Επιχειρηματικότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (1 θέση).
- Βιώσιμη Εφοδιαστική (1 θέση).
- Στρατηγική και Ανταγωνιστικότητα (1 θέση).
- Επιχειρηματικά́ Μοντέλα και Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1 θέση).
- Σχεδιασμός Υπηρεσιών σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (1 θέση).
- Επιχειρηματικές/ Πληροφοριακές Αρχιτεκτονικές (1 θέση).

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και οι λεπτομέρειες της υποβολής προτάσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τους ενδιαφερόμενους υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
http://ba.ihu.gr/?q=node/460

Sitemap

Κορυφή σελίδας