Σχολές & Τμήματα

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας υποδιαιρείται σε Σχολές που καλύπτουν ένα σύνολο τεχνολογικών τομέων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος συντονισμός για τη διδασκαλία και τη γενικότερη λειτουργία του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα λειτουργούν οι παρακάτω δύο Σχολές:

Κάθε Σχολή υποδιαιρείται σε Τμήματα, που που αποτελούν τις βασικές λειτουργικές ακαδημαϊκές μονάδες και καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης.

Κάθε Τμήμα διαιρείται σε τομείς μαθημάτων (Τ.Μ.), που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό αντικείμενο του τμήματος.

Sitemap

Κορυφή σελίδας