Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Εισαγωγή

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει εγκαταστήσει και παρέχει στα μέλη του Ιδρύματος το σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας, ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που προσφέρει πλήθος καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και σημαντική βελτίωση των συνθηκών και των χρόνων για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής φοιτητές και εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο (on line) με τη Γραμματεία τους μέσω Web.

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία αποτελείται από δύο μέρη:

 • την υπηρεσία StudentsWeb για τους φοιτητές, και
 • την υπηρεσία ClassWeb για τους εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος.

Υπηρεσία StudentsWeb

Η υπηρεσία StudentsWeb προσφέρει στους φοιτητές - χρήστες του συστήματος τη δυνατότητα εμφάνισης και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων (δηλώσεις, βαθμολογίες, αιτήσεις πιστοποιητικών κτλ), καθώς επίσης και τη δυνατότητα προβολής στοιχείων που σχετίζονται με τα τμήματα στα οποία ανήκουν (προγράμματα σπουδών, μαθήματα, προσωπικό κτλ).

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου μπορούν:

 • Να κάνουν ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μαθημάτων, συγγραμμάτων και αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.
 • Να δουν τα μαθήματα που έχουν περάσει μαζί με την αντίστοιχη βαθμολογία τους, την εξεταστική περίοδο, το ακαδημαϊκό έτος, τις ώρες διδασκαλίας κλπ
 • Να δουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο.
 • Να δουν το πρόγραμμα διδασκαλίας ή εξετάσεων των δηλωμένων μαθημάτων.
 • Να ανακτήσουν να εκτυπώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όπως αριθμός μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, έτος εισαγωγής), κλπ.

Υπηρεσία ClassWeb

Η υπηρεσία ClassWeb προσφέρει στους διδάσκοντες - χρήστες του συστήματος τη δυνατότητα εμφάνισης στοιχείων που αφορούν τις τάξεις τους κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς επίσης και στοιχεία παλαιοτέρων περιόδων. Προσφέρει επίσης δυνατότητες εισαγωγής βαθμολογίας, εμφάνισης στατιστικών στοιχείων, εισαγωγής ανακοινώσεων, εισαγωγής δημοσιεύσεων κτλ

Συγκεκριμένα, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού θα μπορούν:

 • Να αποστέλλουν με ασφάλεια βαθμολογίες από τον Η/Υ του γραφείου τους (με χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού).
 • Να βρουν στοιχεία όλων των φοιτητών ενός μαθήματος.
 • Να βρουν αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ενός μαθήματος.
 • Να βρουν αναλυτικά στοιχεία και βαθμούς εξεταστικών περιόδων, κλπ

Πρόσβασης στην Υπηρεσία

Η διευθύνσεις πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία είναι:

Λογαριασμοί πρόσβασης

α) Οι σπουδαστές μπορούν, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη, να ενεργοποιήσουν μόνοι τους το λογαριασμό πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο με τον τίτλο "Ενεργοποίηση λογαριασμού" στην εισαγωγική σελίδα της υπηρεσίας.

Η διαδικασία είναι απλή και ζητούνται από τον σπουδαστή στοιχεία της ταυτότητά τους και ο Αριθμός Μητρώου τους για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης.

β) Τα μέλη ΕΠ (μόνιμοι και έκτακτοι), που δεν διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης καθηγητή, ή έχουν ξεχάσει τον κωδικό (password) τους, θα πρέπει να απευθύνονται στο Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύων για την ενεργοποίησή του.

Σημείωση: Οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες μπορούν αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης μετά την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψής τους και εφόσον έχουν καταχωρηθεί ως προσωπικό στο Πρόγραμμα Σπουδών της Γραμματείας του τμήματος στο οποίο διδάσκουν.

Οδηγίες χρήσης

Sitemap

Κορυφή σελίδας